company information

  • Foshan Yougu เดินทางทีมงาน บริษัท

    Foshan Yougu Storage Equipment Co., Ltd specialized in design and manufacturing all kinds of metal warehouse logistic storage container,กรง, พาเลท, รถเข็น, ชั้นวางซ้อน,พาเลท ฯลฯ ซึ่งมีทั้งหมดผู้ให้บริการโซลูชั่นการจัดเก็บข้อมูล. เกิน 7000 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงงานตารางเมตร 56 ชุดชนิดของ machine.with 89 คนงานมืออาชีพและทีมงานวิศวกร, ทีม QC และสิ่งที่สำนักงานอื่น ๆ . In order to enhance the team…
    Read more
สอบถามข้อมูลในตอน