ထိရောက်စွာတလွဲအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ပါရန်အဆိုပါ Key ကိုအမှတ်သခင်အဆိုပါဂိုဒေါင်သိုလှောင်ကေ့ကိုသုံးပါ

ကျနော်တို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တရုတ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်. We have extensive business experience. ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကျေနပ်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေး. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များပါဝင်သည် သတ္တုလှောင်အိမ်သိုလှောင်မှု,metal storage locker , metal cage storage units.ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
Warehouse storage cages are commonly used products in the turnover of logistics assembly units. This product is relatively suitable, and it is relatively popular with everyone, but even the best equipment, if you want to extend its service life, we still need to master Some points about the use of warehouse storage cages, then what are the main points of use of warehouse storage cages? Don’t worry about it, please read it with interested friends.
First, pay attention to the purchase of storage cages:
1. The material should reach the standard. The welding of the mesh and the storage cage base needs to be welded firmly. The intersection of each wire of the mesh should be welded. There must be no de-soldering or leakage welding. The storage cage base needs to be fully welded. strength.
2.the overall is basically high-line channel steel, the material of the high-line determines the overall use strength of the warehouse storage cage, generally requires manufacturers to provide high-line material reports, the high-speed steel plant high line is generally better than the small steel The material of the plant is good, and a large part of the storage cage is placed on the channel steel. ထို့ကြောင့်, the thickness of the channel steel determines whether the storage capacity of the storage cage can reach the standard.
3. The surface of the storage cage is not less than 8um galvanized, the surface is bright, no spots, and there is no scratching on the surface of the storage cage. These are some of the details of the production. The storage cages are exported to Japan, Europe and the United States, and foreigners pay more attention to details.

Second, the storage storage cage use precautions:
1. The machinery that can transport warehouse storage cages include forklifts (including counterweights and reach trucks), hydraulic pallet trucks, storage cage trolleys, and battery tractors. In order to improve the handling efficiency, two warehouse storage cages can be transported together during transportation. However, when handling in this way, attention should be paid to the load-bearing capacity of the handling machinery and the speed at the turn, and three or more warehouse storage cages are stacked. Handling together is absolutely forbidden, and it is too dangerous to do so.
2.the empty warehouse storage cage folding storage when the folding mode is the reverse operation of the expansion mode program, the folded storage cage can be stacked and stored, it should be noted that the folded storage cage stack should be placed in the opposite direction, not 90 ° Cross placement, stacking height not exceeding 1.2M, and packing with iron strapping to increase storage security.
The precautions for the purchase of the storage cage and the precautions for use can only be analyzed here due to the time. I hope this section can help you solve some problems. If you have other questions to understand, then you can contact us online. Customer service, customer service will promptly answer questions for you, look forward to your reading, thank you for your support.


post ကိုအချိန်: 2019-08-15
NOW ကစုံစမ်းမေးမြန်းရန်